N0Te 4 U ollss..

Saturday, 19 May 2012

Budjet & MarketinG


Pada 9 Mei 2012,  semasa kuliah pengurusan program pendidikan awal  kanak-kanak maklumat baru yang diperolehi ialah berkaitan bajet dan perancangan pemasaran. Kedua-dua maklumat ini merupakan aspek penting dalam penubuhan program pendidikan awal kanak-kanak sama ada penubuhan taska atau tadika. Bajet merupakan satu jumlah peruntukan wang yang ditetapkan diperingkat permulaan proses belanjawan yang perlu ada dalam pengurusan sesebuah taska dan tadika. Bajet yang dirancang perlu merangkumi: perbelanjaan yuran, bayaran gaji, pembelian peralatan dan kemudahan, penyediaan makanan dan sebagainya.

       Perancangan pemasaran pula melibatkan aspek pasaran, persaingan, analisis pasaran dan 
strategi pemasaran. Pasaran ialah mengambil kira faktor sasaran pelanggan dan permintaan pasaran iaitu keperluan ibubapa dalam memberi pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak mereka. Persaingan melibatkan saingan daripada tadika lain seperti lokasi penubuhan. Adakah lokasi tersebut sudah mempunyai banyak pusat taska atau tadika. Dengan itu, analisis pasaran sangat perlu kerana untuk membuat perbandingan antara satu sama lain. Oleh itu tadika yang ditubuhkan mestilah mempunyai kelebihan dan kemudahan yang lebih baik daripada tadika yang sedia ada. Strategi  pemasaran melibatkan kaedah mempromosikan tadika seperti melalui laman sesawang, banner, brosur, iklan dan sebagainya. Penubuhan taska dan tadika memerlukan perancangan pemasaran yang baik kerana bertujuan mempromosikan sesuatu taska dan tadika yang ditubuhkan agar diketahui oleh masyarakat sekeliling. 

No comments:

Post a Comment